Akıl Nedir?

“Hakikat-ı Haşir ve Kıyamet, İsm-i A’zamın ve bazı esmanın derece-i a’zamının mazharıdır. Kimin nazarı araya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse, Haşir ve Kıyameti, gece-gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminan-ı kalb ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki; Haşir ve kıyameti, en a’zam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur’an zikrediyor. Ve ism-i A’zamın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.